100% dofinansowanie do likwidacji azbestu

Przypominamy o możliwości skorzystania z dofinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie do kosztów demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich unieszkodliwianiem albo do kosztów unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, przyznawane jest w wysokości 100 % całościowych kosztów tych działań. Kompletnie wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska i przekazywane sukcesywnie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Wnioski należy składać w terminie do 15 września 2015r.