Informacje dla mieszkańców Informacje dla inwestorów Informacje dla turystów

Rajd Turystyczny Pieszo-Rowerowy

2014-10-01 15:34:14czytaj więcej

INFORMACJA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO BUDOWY FERMY BROJLERÓW KURZYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŁATKA

2014-09-29 15:40:18


W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska opublikowane zostało Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska informujące strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (zobacz treść).


czytaj więcej

Konkurs na logo LGD

2014-10-01 15:36:52


Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” ogłasza konkurs na opracowanie logo organizacji.
Celem konkursu jest wybranie znaku identyfikującego Stowarzyszenie, które nawiązywać będzie do specyfiki obszaru LGD, to jest terenu sześciu Gmin: Gniezno, Kleszczewo, Kłecko, Łubowo, Pobiedziska i Swarzędz.
Konkurs trwa od 1 do 31 października 2014 r. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę w wysokości 500 zł.


czytaj więcej

INFORMACJA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO BUDOWY FERMY BROJLERÓW KURZYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŁATKA

2014-09-24 14:38:08


Informujemy, że w dniu 24.09.2014 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, odmawiające uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych w m. Kołatka gm. Pobiedziska na działce nr 83/3, 83/6 oraz 83/4 obręb Kołata.  
W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach zamieszczone zostało zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu ww. postanowienia (zobacz treść).


czytaj więcej

INFORMACJA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO BUDOWY ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI POLSKA WIEŚ

2014-09-23 16:00:17


Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach zamieszczona została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr ROŚ.6220.42.2012.MW z dnia 23.09.2014r. odmawiająca zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Polska Wieś na terenie działek nr 28/1, 28/2, 29, 30, gmina Pobiedziska” (zobacz treść) oraz opublikowane zostało zawiadomienie-obwieszczenie informujące o wydaniu przedmiotowej decyzji (zobacz treść).  
 czytaj więcej


Jarmark Piastowski 2014


Spotkanie z M. Dutkiewiczem

Spotkanie Noworoczne 2014