Informacje dla mieszkańców Informacje dla inwestorów Informacje dla turystów

Konsultacje społeczne

2014-09-22 12:20:55


Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2014r., poz. 1118) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Konsultacje trwają od 22.09.2014r. do 02.10.2014r. włącznie. W tym terminie można zgłaszać w siedzibie Urzędu pisemne uwagi w sprawie Programu (zgodnie z uchwałą nr LXI/606/10 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 października 2010 r.). Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska przedstawia Radzie Miejskiej Gminy Pobiedziska.
 


czytaj więcej

OGŁOSZENIE - L Sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

2014-09-19 09:46:11


L Sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska odbędzie się dnia 25 września 2014r o godz. 16.00- sala sesyjna, Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska, ul.Kościuszki 4

Tematem sesji jest "Bezpieczeństwo na terenie gminy Pobiedziska".

zobacz porządek obrad


czytaj więcej

UWAGA - AgroShow

2014-09-19 09:03:52


Ostrzegamy o możliwych problemach komunikacyjnych w ruchu drogowym w czasie organizowanej w dniach 19-22 września 2014 r wystawy AGRO SHOW 2014 w Bednarach.
Zwiedzający mogą dojechać na teren wystawy autobusami kursującymi z Pobiedzisk.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU

Trasa: Dworzec PKP Pobiedziska - Bednary
Wyjazd o godzine: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30

Trasa:  Bednary - Dworzec PKP Pobiedziska
Wyjazd o godzinie: 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 13:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Uwaga! Ze względu na natężony ruch mogą powstać opóźnienia.


czytaj więcej

Bezpłatne szkolenia dla rolników

2014-09-15 10:56:25


W związku z kończącym się okresem ważności zaświadczeń rolnikom, którzy w roku 2010r. ukończyli szkolenie na wykonywanie zabiegów ochrony roślin i nabywanie środków ochrony, Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach organizuje dla Państwa bezpłatne szkolenia w terminach: 27 października 2014 r. i 13 marca 2015 r.


czytaj więcej

UWAGA - utrudnienia na starej drodze nr 5

2014-09-12 20:38:22


Informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym na trasie organizowanego w sobotę 13 września Poznań Bike Challenge. Przebieg trasy można sprawdzić na mapie umieszczonej na stronie internetowej organizatora www.bike.poznan.pl

Organizatorem imprezy jest Miasto Poznań.


czytaj więcej


Jarmark Piastowski 2014


Spotkanie z M. Dutkiewiczem

Spotkanie Noworoczne 2014