Informacje dla mieszkańców Informacje dla inwestorów Informacje dla turystów

Oferta ˝mały grant˝

2015-10-06 18:02:20Oferta ˝mały grant˝ złożona przez Fundację Scena Pobiedziska na realizacje zadania publicznego ˝Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych oraz Chórów Seniorów˝

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska uznając celowość realizacji zadania publicznego pt: Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych oraz Chórów Seniorów” na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz złożonej oferty przez Fundację Scena Pobiedziska, ogłasza, iż zamierza udzielić wsparcia finansowego na realizację w/w zadania w wysokości 10.000,00 zł.


czytaj więcej

Informacja o losowaniu składów komisji wyborczych

2015-10-02 16:44:20


W dniu 5 października 2015 roku o godz. 10.oo w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska ul.Kościuszki 4 odbędzie się losowanie składów w Komisjach:
1.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Pobiedziskach
2.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Pobiedziskach
3.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Pobiedziskach
Losowanie przeprowadzone zostanie  zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku  w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych  w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P.nr 30, poz.345)
Losowanie przeprowadza się  osobno do każdej Komisji z udziałem  kandydatów  zgłoszonych przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego.
Zapraszamy kandydatów i pełnomocników.czytaj więcej

Konsultacje społeczne Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

2015-09-30 11:53:18Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska zaprasza w dniach 28.09 – 05.10.2015 r. do wzięcia udziału w   konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań, w skład której wchodzi także Miasto i Gmina Pobiedziska.


czytaj więcej

NOWE HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

2015-09-21 13:10:10


 Otwórz  http://www.bip.pobiedziska.pl/asp/pl_start.asp?podmiot=pobiedziska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=124&podmenu=126&str=1&id=8921


czytaj więcej

Obwieszczenie

2015-09-24 15:29:43Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 23 września 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów  oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych - plik do pobrania


czytaj więcej


Szlak Kajakowy Puszcza Zielonka


Przyroda Gminy Pobiedziska

Dożynki 2015