Informacje dla mieszkańców Informacje dla inwestorów Informacje dla turystów

ZAJĘCIA WAKACYJNE W GMINIE POBIEDZISKA

2015-07-13 15:22:52czytaj więcej

Oferta na tzw. ˝mały grant˝ pt. ˝Otwórz się na folklor- Obrzędy dożynkowe – dziedzictwo kulturowe Polski i Ukrainy˝

2015-07-24 07:36:42Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska uznając celowość zadania zamieszcza poniżej ofertę złożoną przez Fundację „Scena Pobiedziska”, ul. Kostrzyńska 21, 62-010 Pobiedziska na realizację zadania publicznego (w formie wspierania zadania) pt: „Otwórz się na folklor- Obrzędy dożynkowe – dziedzictwo kulturowe Polski i Ukrainy".


czytaj więcej

SENIORZE UWAŻAJ!!!!

2015-07-21 14:55:34Policja odnotowuje coraz więcej oszustw, gdzie pokrzywdzonymi są osoby starsze. Oszuści wchodzą do mieszkań pod różnym pretekstem np. z prośbą o wodę, sprzedaż artykułów przemysłowych, powołują się na pracowników administracji, przedstawicieli różnych służb, urzędników (przedstawiają się jako np. listonosz, policjant, pracownik: ZUS, opieki społecznej, pogotowia ratunkowego, gazowni, zakładu energetycznego albo innych instytucji).
Powszechnym przykładem tego typu przestępstw jest oszustwo lub kradzież „na wnuczka”, „na kolegę” lub „na litość” . Czynów tych dopuszczają się młodzi ludzie, którzy wcześniej rozpoznają sytuacją rodzinną i materialną ofiary.


czytaj więcej

Wyprawka szkolna

2015-07-20 17:01:32Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 – „Wyprawka szkolna”.
Szczegóły na www.bip.pobiedziska.pl


czytaj więcej

Łatwiej zapobiegać niż gasić

2015-07-16 13:54:12W związku ze zbliżającą się akcją żniwno-omłotową w rolnictwie, a tym samym występującym zagrożeniem pożarowym zwracam się z prośbą do społeczeństwa o przestrzeganie przepisów dotyczących;  
zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych /Dz. U. Nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010r./


czytaj więcej


Spotkanie Noworoczne 2015


Sylwester 2014

96 rocznica Powstania Wielkopolskiego