Informacje dla mieszkańców Informacje dla inwestorów Informacje dla turystów

Informacja w sprawie decyzji środowiskowej

2014-07-25 14:42:38


INFORMACJA dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych.
Informujemy, że:
1.W dniu 24.07.2014 r., został opublikowany Raport oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej na oficjalnej stronie urzędu
http://www.bip.pobiedziska.pl/asp/pl_start.asp?podmiot=&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=124&podmenu=132&str=1&id=8060
Jednocześnie z tym samym dniem rozpoczyna się etap udziału społeczeństwa w sprawie. Oznacza to, że każda zainteresowana osoba może zapoznać się z wszystkimi dokumentami i złożyć swoje uwagi do 14.08.2014 r. w Biurze Obsługi Interesanta – szczegóły w zamieszczonym obwieszczeniu. Obwieszczenie o postępowaniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w następujących sołectwach: Kołata, Jerzykowo, Borowo Młyn, Wronczyn, Stęszewko, Bednary.
2. W dniu 24.07.2014 r. do tutejszego urzędu wpłynęła pozytywna opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu ( NS-52/2-112(1)14) z dnia 18.07.2014r., w sprawie planowanej fermy drobiu z zastrzeżeniem, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
3. W dniu 25.07.2014 r. Burmistrz przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, który uzgadnia Raport wszystkie pisma, protesty i uwagi, które do tej pory wpłynęły do tutejszego urzędu.

Obwieszczenie 24.07.2014 r.
czytaj więcej

Szkolenie dla przedsiębiorców

2014-07-23 12:03:05


Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z terenu Gminy Pobiedziska na bezpłatne szkolenie „Marketing , reklama i promocja  w małej firmie" - 17.09. br. (środa) godz.17.30.


czytaj więcej

INFORMACJA

2014-07-22 13:23:32


W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Mieszkańców Gminy Pobiedziska sprawą planowanej inwestycji, w postaci budowy fermy brojlerów kurzych w miejscowości Kołatka, przedstawiamy informację na temat spotkania, jakie odbyło się w dniu 21 lipca br., z przedstawicielami Osób, które złożyły Protest ws. tej inwestycji.


czytaj więcej

2014-07-17 14:48:08czytaj więcej

UWAGA - objazdy

2014-07-15 11:55:37W zawiązku z organizowanym 20 lipca 2014r. XXV Biegiem Jagiełły - Półmaratonem Pobiedziska, ostrzegamy przed utrudnieniami w ruchu drogowym. Trasa biegu zostanie wyłączona z ruchu i zorganizowane będą objazdy zgodnie z mapą zamieszczoną poniżej. Za powstałe utrudnienia uprzejmie przepraszamy.


czytaj więcej


Jarmark Piastowski 2014


Spotkanie z M. Dutkiewiczem

Spotkanie Noworoczne 2014