Informacje dla mieszkańców Informacje dla inwestorów Informacje dla turystów

Konkurs grantowy "Aktywne sołectwa w LGD"

2015-07-06 09:23:24Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów" zaprasza sołectwa z terenu LGD "Trakt Piastów" do udziału w konkursie grantowym.

Beneficjentem mogą być sołectwa, w imieniu których występuje sołtys, posiadający pełnomocnictwo udzielone przez wójta/burmistrza do reprezentowania Gminy.

Dotacja może być przeznaczona na organizację:
1) zajęć tematycznych na świetlicy wiejskiej,
2) zajęć sportowych i rekreacyjnych na wsi,
3) wycieczek dla rodzin na terenie LGD.

Budżet projektu wynosi 40.000 zł.
Wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 3.500 zł.
 
Projekt powinien zakończyć się do 15 października br.
Wnioski należy składać od 13 do 27 lipca w biurze LGD w Łubowie.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 lipca br. na stronie Organizatora.
 
Sołectwo może złożyć tylko jeden wniosek, ale projekt może dotyczyć kilku sołectw, co jest dodatkowo punktowane w ocenie merytorycznej.

Regulamin, wniosek oraz pozostałe dokumenty i informacje dostępne są na stronie www.lgdtraktpiastow.pl


czytaj więcej

UWAGA - UPAŁY

2015-07-03 09:46:46KOMUNIKAT IMGW-PIB: Prognozuje się temperaturę maksymalną w piątek od 28°C do 31°C, w sobotę od 31°C do 34°C, w niedzielę od 33°C do 36°C, w poniedziałek od 28°C na północy województwa do 31°C na południu. We wtorek i środę od 27°C na północy województwa do 31°C na południu. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.


czytaj więcej

Informacja

2015-07-02 15:31:42Firma Molewski sp. z o.o. realizująca roboty w ramach Kontraktu„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” Kontrakt X – Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach – Zadanie 3 – Gmina Pobiedziska – Sieci i przyłącza – Część I” zwraca siędo mieszkańców z prośbą,  o kontakt w sprawie przyłączy kanalizacyjnych nie wykonanych do Państwa posesji/działek przez poprzedniego Wykonawcę w miejscowościach Pobiedziska Letnisko, Borowo Młyn, Jerzykowo, Bugaj,Biskupice w zakresie ulic:


czytaj więcej

Jak otrzymać dotację na remont zabytku w roku 2016 ?

2015-07-02 15:27:22Przypominamy o możliwości złożenia wniosku na otrzymanie dotacji na remont zabytku. Taka możliwość  istnieje dzięki podjętej uchwale Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr LIX/574/10 z dnia 23.09.2010r. Dotacje mogą być udzielane osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, jeżeli zabytek ten jest:


czytaj więcej

Za nami Dni Pobiedzisk 2015 :)

2015-06-29 12:32:57czytaj więcej


Spotkanie Noworoczne 2015


Sylwester 2014

96 rocznica Powstania Wielkopolskiego