Informacje dla mieszkańców Informacje dla inwestorów Informacje dla turystów

Wyniki wyborów samorządowych 16.11.2014r.

2014-11-17 16:27:25W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. żaden z kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę oddanych głosów.

W dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość ważnych głosów:


Michał Podsada - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Pobiedziskiej

Dorota Nowacka - Komitet Wyborczy Wyborców Twoja Ziemia Pobiedziska

(Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Pobiedziskach z dn. 17.11.2014 o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska)


czytaj więcej

Wybory samorządowe 2014

2014-11-12 15:04:20ZOBACZ INFORMACJE O SPOSOBIE GŁOSOWANIA:
- na burmistrza
- do Rady Powiatu
- do Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
- do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

więcej informacji wyborczych przeczytać można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej


czytaj więcej

Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Michała Podsady

2014-10-30 22:00:16


Informuję, że w dniu 30.10.2014 r. podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska doszło do incydentu, który wzburzył część Radnych i  obecne na Sali Sesyjnej osoby, w tym: dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników urzędu, sołtysów oraz zgromadzonych gości.
W wolnych głosach Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Dorota Nowacka poinformowała, że we wtorek 28 października br. do Biura Rady przybył Mieszkaniec Pobiedzisk, który poprosił o udzielenie głosu na ostatniej Sesji Rady Miejskiej. Podczas wystąpienia Mieszkaniec ten  podał do publicznej wiadomości nieprawdziwe i godzące w moje dobre imię  informacje, na temat mojej, rzekomej współpracy z organami bezpieczeństwa. W tym miejscu ponownie podaję, że powyższa sprawa została już ostatecznie wyjaśniona w roku 2010, na dowód czego załączam kopię pisma Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 29.03.2010 r.

Tym samym, nie ma żadnych podstaw do uznania mnie za  tajnego i świadomego współpracownika organów bezpieczeństwa.
W związku z tym, rozważam podjęcie działań prawnych, zmierzających do skierowania sprawy na drogę sądową o naruszenie moich dóbr osobistych.Burmistrz

Michał Podsadaczytaj więcej

OSTRZEŻENIE O SILNEJ MGLE

2014-10-30 14:43:36


Od godz. 20:00 dnia 30.10.2014 do godz. 08:00 dnia 31.10.2014 prognozuje się wystąpienie mgły ograniczającej widzialność poniżej 200 m.
Zobacz pełną treść komunikatu ostrzegawczego (kliknij tutaj)


czytaj więcej

INFORMACJA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO BUDOWY FERMY BROJLERÓW KURZYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŁATKA

2014-10-23 13:56:35


Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach zamieszczona została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr ROŚ.6220.24.2014.MW z dnia 23.10.2014r. odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „budowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Kołatka, gmina Pobiedziska” (zobacz treść) oraz opublikowane zostało zawiadomienie-obwieszczenie informujące o wydaniu przedmiotowej decyzji (zobacz treść).


czytaj więcej


Jarmark Piastowski 2014


Spotkanie z M. Dutkiewiczem

Spotkanie Noworoczne 2014