Informacje dla mieszkańców Informacje dla inwestorów Informacje dla turystów

Ostateczna decyzja na kanalizację

2010-11-05 15:19

Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 21.10.2010r. zostały przyznane ZM "Puszcza Zielonka" 60 401 432 EUR na realizację zadania "Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic". W gminie Pobiedziska planowane jest wybudowanie 105,2 km kolektorów, 54 pompowni i 1 punktu zlewczego. Nowa sieć kanalizacji obejmie miejscowości Pobiedziska, Jankowo, Uzarzewo Huby, Biskupice, Bugaj, Promienko, Borowo-Młyn, Promno-Stacja, Jerzykowo, Wronczyn, Wronczynek, Bednary, Stęszewko, Kowalskie i Tuczno. Dokumentacja wykonana dla tych miejscowości kosztowała już 5 mln zł, ale dopiero teraz nastąpi realne przyspieszenie, ponieważ w przypadku unieważnienia obecnie rozstrzyganego II przetargu Związek będzie mógł już wybrać wykonawcę w drodze bezpośrednich negocjacji. Wybudowanie kanalizacji w szczególności wpłynie na czystość naszych jezior, pozwoli budować nowe drogi, chodniki i ulice, rozwijać turystykę i rekreację oraz rozszerzać strefę aktywizacji gospodarczej, a tym samym tworzyć nowe miejsca pracy.

Decyzja Komisji Europejskiej

Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 21.10.2010r. zostały przyznane ZM "Puszcza Zielonka" 60 401 432 EUR na realizację zadania "Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic". W gminie Pobiedziska planowane jest wybudowanie 105,2 km kolektorów, 54 pompowni i 1 punktu zlewczego. Nowa sieć kanalizacji obejmie miejscowości Pobiedziska, Jankowo, Uzarzewo Huby, Biskupice, Bugaj, Promienko, Borowo-Młyn, Promno-Stacja, Jerzykowo, Wronczyn, Wronczynek, Bednary, Stęszewko, Kowalskie i Tuczno. Dokumentacja wykonana dla tych miejscowości kosztowała już 5 mln zł, ale dopiero teraz nastąpi realne przyspieszenie, ponieważ w przypadku unieważnienia obecnie rozstrzyganego II przetargu Związek będzie mógł już wybrać wykonawcę w drodze bezpośrednich negocjacji. Wybudowanie kanalizacji w szczególności wpłynie na czystość naszych jezior, pozwoli budować nowe drogi, chodniki i ulice, rozwijać turystykę i rekreację oraz rozszerzać strefę aktywizacji gospodarczej, a tym samym tworzyć nowe miejsca pracy.

Decyzja Komisji Europejskiej


Szlak Kajakowy Puszcza Zielonka


Przyroda Gminy Pobiedziska

Dożynki 2015