Informacje dla mieszkańców Informacje dla inwestorów Informacje dla turystów
Informacje o jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Miasta i Gminy Pobiedziskach

Ochotnicza Straż Pożarna  w Pobiedziskach  powstała w lipcu 1884 założycielami byli między innymi  Wojciech Czerwiński, Piotr Siekierski, Antoni Cieszyński, Zygmunt Kosiński, Schtein, Grawunder. Pierwszy Zarząd OSP był utworzony z członków narodowości polskiej i niemieckiej, a na czele Zarządu stał Burmistrz.
Z dniem 20 marca 2000r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobiedziskach została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, co oznacza, że w każdej chwili może zostać zadysponowana poza rejon swojego działania. Jednostka skupia w swoich szeregach30 czynnych członków. Strażacy ochotnicy w  2012r. brali udział w  211  działaniach ratowniczo-gaśniczych.  Jednostka dysponuje trzema samochodami,wyposażona jest w umundurowanie  ochronne, aparaty powietrzne z czujnikami bezruchu, wentylator oddymiający, motopompy, węże, piły do cięcia drewna, agregaty prądotwórcze, sprzęt do ratownictwa drogowego i wodnego, zestawy PSP R1 do ratownictwa medycznego, radiostacje. 12 osób ukończyło szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Prezes OSP –Jacek Michalak
Naczelnik OSP- Przemysław Tomaszewski

Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach
powstała w 1932r. założycielami byli między innymi Wiktor Nowak, Władysław Cieślak, Stanisław Gendaszyk, Tomasz Mrówczyński, Czesław Papajewski, Michał Bela, Franciszek Sękowski.
Jednostka OSP w Biskupicach w dniu 02.07.2012r.  została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dysponuje samochodem strażackim marki STAR 266 GBA, wyposażona jest w umundurowanie ochronne, aparaty powietrzne , zestaw hydrauliczny,  motopompy, węże, piły do cięcia drewna, agregat prądotwórczy, ponton Bosman,  zestaw PSP R1 do ratownictwa medycznego, radiostacje.Jednostka skupia w swoich szeregach 20 czynnych członków,9 osób przeszkolonych jest z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Strażacy ochotnicy w  2012r. brali udział w  92  działaniach ratowniczo- gaśniczych. 
Prezes OSP- Krzysztof Słupski
Naczelnik OSP –Andrzej Pomian

Ochotnicza Straż Pożarna w Węglewie
powstała w 1925r. założycielami byli między innymi Stanisław Jałoszyński,  Henryk Wieczorek, Marciniak.
W grudniu 2012r. jednostka OSP w Węglewie została wyposażona w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit FAB6 350M 2,2 TDCI. Samochód został zakupiony z dotacją Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Gminy Pobiedziska. Jednostka również dysponuje samochodem Żuk, wyposażona jest w umundurowanie ochronne, motopompy, węże, piłę do cięcia drewna, agregat prądotwórczy, radiostacje. Skupia w swoich szeregach 20 czynnych członków, 7 osób ukończyło szkolenie  z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Strażacy ochotnicy w  2012r. brali udział w  5  działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Prezes OSP-Włodzimierz Pawłowski
Naczelnik OSP-Eugeniusz Jabłoński

Ochotnicza Straż Pożarna  w Latalicach
powstała w 1948r. Pierwszym prezesem OSP w Latalicach był  Józef Bielecki.
Jednostka wyposażona jest w samochód strażacki marki IFA oraz w umundurowanie ochronne, motopompę, węże, piłę do cięcia drewna. Skupia w swoich szeregach 20 czynnych członków,2osoby ukończyła szkolenie  z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Strażacy ochotnicy w  2012r. brali udział w  3 działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Prezes OSP- Franciszek Przybyszewski
Naczelnik OSP- Jerzy Kornobis

Ochotnicza Straż Pożarna w Kociałkowej Górce 
W 1956r. przy Stacji Nasienno-Szkółkarskiej w Kociałkowej Górce powstała Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna, założycielami byli między innymi Zygmunt Besarde, Antoni Jaskóła, Tadeusz Góralski, Marian Bartkowiak, Stanisław Sydow, Czesław Bielecki. Powołana jednostka służyła wszystkim mieszkańcom wsi.
W 1993r. jednostka została wpisana do rejestru sądowego, jako Ochotnicza Straż Pożarna w Kociałkowej Górce. Jednostka wyposażona jest w samochód Żuk, umundurowanie ochronne, motopompy, węże, agregat prądotwórczy, piłę do cięcia drewna, radiostacje. Jednostka skupia w swoich szeregach 14 czynnych członków (w tym 2 kobiety),3 osoby ukończyły szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Strażacy ochotnicy w  2012r. brali udział w  6 działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Prezes OSP- Czesław Czerniak
Naczelnik OSP –Bogdan Raczek

Komendant Miejsko-Gminny Oddziału Związku OSP RP w Pobiedziskach - Jacek Michalak
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pobiedziskach - Włodzimierz Pawłowski


Telefon alarmowy Straży Pożarnej 998.Szlak Kajakowy Puszcza Zielonka


Przyroda Gminy Pobiedziska

Dożynki 2015