Ogłoszenia i Komunikaty

Zaproszenie na posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, pan Krzysztof Chmiel, zaprasza na posiedzenie GRDPP, które odbędzie się w dniu 06.03.2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach (sala sesyjna).
Program spotkania:
1/ kultura w Pobiedziskach – sfera z potencjałem? Możliwości i ograniczenia rozwoju organizacji pozarządowych;
2/ spotkanie z Panią Barbarą Matuszewską-Biniszkiewicz dyr. Pobiedziskiego Ośrodka Kultury – współpraca POK z NGO;
3/ rozpoczęcie prac nad Programem współpracy na 2018 r.
4/ sprawy bieżące.