Turystyczne podsumowanie

800 km szlaków turystycznych, 22 imprezy na łącznie 8000 osób, sprawozdanie z dofinansowanych  projektów i wykonanej renowacji infrastruktury turystycznej – podczas ostatniego spotkania Zarządu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka podsumowano działania turystyczne w 2014 roku i rozmawiano o planach na przyszłość.