Absolutorium dla obecnego zarządu OSP Pobiedziska

DSC_0045

Na zebraniu walno-sprawozdawczym OSP Pobiedziska, które odbyło się 10.03 br. po przedstawieniu przez zarząd sprawozdania finansowego, naczelnika oraz z przeprowadzonych szkoleń i odbytych akcji, strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium za 2018 rok obecnie funkcjonującemu zarządowi. Wśród zaproszonych gości obecni byli Burmistrz Ireneusz Antkowiak, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Józef Czerniawski i radny Sylwester Antkowiak, Zastępca Dowódcy JRG 3 kpt. Rafał Kominowski, Komendant Miejski Straży Pożarnej w Poznaniu Jacek Michalak, Komendant Komisariatu w Pobiedziskach nadkomisarz Roman Warda, Komendant Miejsko-Gminny OSP druh Krzysztof Słupski oraz przedstawiciel Zarządzania kryzysowego, ochrony p. poż gminy Pobiedziska Remigiusz Dybowski. Burmistrz podziękował strażakom za ich pracę, działalność dla dobra społeczności lokalnej Gminy Pobiedziska w zakresie zapewniania bezpieczeństwa oraz udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i mienia. Korzystając z okazji druhowie zrobili niespodziankę obecnym na spotkaniu druhnom, składając im życzenia z okazji Dnia Kobiet. Zarząd natomiast ufundował dla strażaków ochotników telewizor 50-calowy, który ma im służyć do przeprowadzania szkoleń.

  DSC_0045 DSC_0034DSC_0071 DSC_0075 DSC_0039 DSC_0070 DSC_0049 DSC_0011DSC_0021DSC_0058DSC_0063DSC_0075