SMS z Urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach wprowadził nową usługę SiSMS. Polega ona na przekazywaniu ważnych informacji drogą krótkich wiadomości tekstowych wysyłanych na telefon komórkowy.

Usługa SiSMS jest już dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy. Każdy ma możliwość zamówienia darmowych smsów na temat wybranych przez siebie dziedzin. Z Urzędu Miasta i Gminy wysyłane będą wiadomości dotyczące m.in. wydarzeń kulturalnych i sportowych, oświaty, zdrowia, zarządzania kryzysowego (gwałtowne opady, silne wiatry, burze itp.), komunikaty o przerwach w dostawie mediów, informacje o przetargach i inne. Każda osoba zamawiająca subskrypcję, może wybrać dowolną ilość interesujących ją tematów. Poniżej pobrać można ulotkę informującą o sposobie zamówienia smsów.

Usługa jest bezpłatna.