Burmistrz i Rada Gminy

 Burmistrz

dr Dorota Nowacka
Telefon: 61 8 977 121
Adres email: burmistrz@pobiedziska.pl, dorota.nowacka@pobiedziska.pl
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg wniosków i interwencji:
Poniedziałki :  od 14:00 do 17:00 i  Środy: od 09.00 do 11.00

Zarządzenia organów wykonawczych
Udzielanie patronatu lub udział w komitecie honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska

Zastępca Burmistrza

Zbigniew Zastrożny
Telefon  618 977 121, 618 977 100
Adres email: zbigniew.zastrozny@pobiedziska.pl, sekretariat@pobiedziska.pl
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg wniosków i interwencji
Poniedziałki od 11:00 do 14:00  i Czwartki od 10:00 do 12:00

Miejsce pracy:
I piętro – sekretariat

Rada Gminy

Wszystkie aktualne informacje na temat Rady Gminy znajdują się na stronach BIP