ZAKŁAD KOMUNALNY

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. – www.zk-pobiedziska.pl

OPŁATY KOMUNALNE

Taryfy Spółki zakład Komunalny sp. z o. o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków w roku 2018 na terenie Gminy Pobiedziska – http://zk-pobiedziska.pl/projekty/