ZAKŁAD KOMUNALNY

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. – www.zk-pobiedziska.pl

OPŁATY KOMUNALNE

  • Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres trzech lat – plik do pobrania
  • Taryfy Spółki zakład Komunalny sp. z o. o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków w roku 2018 na terenie Gminy Pobiedziska –http://zk-pobiedziska.pl /projekty/
  • Ceny i opłaty taryfowe wody i ścieków – od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r. – taryfy