Kultura

Pobiedziski Ośrodek Kultury

Ośrodek Kultury w Pobiedziskach jest Samorządową Instytucją Kultury współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program działania Ośrodka to amatorskie projekty służące animowaniu i upowszechnianiu kultury wśród mieszkańców miasta i gminy Pobiedziska. Ośrodek Kultury realizuje program edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, który stwarza okazję do rozwoju i prezentacji różnych form aktywności młodych.

Strona WWW

Biblioteka

Pierwsza wzmianka o istniejącej Bibliotece w Pobiedziskach pochodzi z roku 1890, kiedy to Towarzystwo Czytelni Ludowych w ramach swoich zadań statutowych, zakładało biblioteki, chcąc w ten sposób przeciwstawiać się narastającej germanizacji. Biblioteka zmieniała swoje miejsca mieszcząc się w mieszkaniach prywatnych, następnie w Domu Katolickim a wypożyczanie książek odbywało się w ramach wolontariatu.
Osobami, które były zaangażowane w szerzenie oświaty w naszym mieście, były między innymi: Antoni Alkiewicz, Zofia Bartlitz, Janina Mikołajczak-Krąkowska, Franciszek Kapustka, Anna Biernacka, Jan Mąkierski.

Biblioteka Publiczna w Pobiedziskach powstała pod koniec 1948 roku i początkowo mieściła się w lokalu na terenie szkoły.
Swoją działalność rozpoczęła z księgozbiorem składającym się z 640 woluminów, które wraz z całym wyposażeniem przekazane zostało przez Ministerstwo Oświaty. Pierwszym bibliotekarzem pracującym na etacie był Franciszek Kapustka.
W roku 1973 z powodu reformy administracyjnej MBP w Pobiedziskach stała się biblioteką miejsko-gminną, a byłe biblioteki gromadzkie w Jerzykowie i Wronczynie jej filiami. Ważną rolę w działalności Biblioteki pełniły w latach 80-tych punkty biblioteczne, których w całej gminie z powodzeniem funkcjonowało dziesięć.

Działalność Biblioteki w Pobiedziskach opracował Bolesław Frankiewicz [w] „Z dziejów bibliotek w mieście i gminie Pobiedziska”, z okazji 50 – lecia Biblioteki.
Od 1990 roku Biblioteka samodzielnie prowadzi zakup księgozbioru, co pozwala zgromadzić księgozbiory wartościowe, dostosowane do oczekiwań czytelników.
Ma to bezpośredni wpływ na wyniki statystyk bibliotecznych, które na tle powiatowych i wojewódzkich przedstawiają się w przeciągu ostatnich kilkunastu lat bardzo dobrze.
Sieć bibliotek w gminie stanowi obecnie pięć placówek bibliotecznych: dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży w Pobiedziskach oraz filie w: Biskupicach, Pobiedziskach – Letnisku i Pomarzanowicach.

Podczas swojej 65 – letniej działalności Biblioteka w Pobiedziskach często zmieniała swoje lokale, nie mając szczęścia na pozyskanie odpowiednich warunków. Zmieniło się to w 2012 roku wraz z decyzją władz samorządowych o przeniesieniu placówki do nowego lokalu przy ul. Kostrzyńskiej 21 w Pobiedziskach. Uroczyste otwarcie biblioteki w nowych warunkach lokalowych odbyło się 25 czerwca 2012 roku. Wtedy też miała miejsce inauguracja działalności Pracowni Orange, którą pozyskano w ramach ogólnopolskiego konkursu – otrzymało ją tylko 50 bibliotek spośród 750 zgłoszeń.
Wystrój nowych wnętrz biblioteki harmonijnie łączy elementy tradycji i nowoczesności, przez co biblioteka zyskała nowy wizerunek i jest pozytywnie odbierana przez czytelników, zarówno tych starszych, jak i tych młodszych.
Układ pomieszczeń i przestronna czytelnia wyposażona w sprzęt multimedialny pozwoliły na wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Pobiedziska. Oprócz wypożyczania książek, udzielania informacji, korzystania z czytelni i wypożyczania prasy, we wszystkich placówkach można skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. Biblioteka uczestniczy też w licznych projektach, m.in. bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek, realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, czego efektem jest pozyskanie sprzętu multimedialnego i udział bibliotekarzy w licznych szkoleniach.

Oprócz spotkań autorskich i prelekcji organizowane są: warsztaty szachowe, warsztaty piłki guzikowej, Dyskusyjny Klub Książki, Małe Kino, Klub Rękodzieła.

Przy filiach bibliotecznych działają Kluby Seniora w: Biskupicach, Pobiedziskach – Letnisku, Pomarzanowicach. W Jerzykowie współpracujemy z Klubem Seniora „Wrzosy”.

W ostatnim czasie w bibliotekach gościli m.in.: Tessa Mendez – wnuczka prof. Kostrzewskiego, dr Jacek Pulikowski – autor poradników rodzinnych, nauczyciel akademicki, historyk Marcin Podemski z poznańskiego oddziału IPN, Krzysztof Klupp z Biblioteki Raczyńskich, Marzanna Kuszyńska z fundacji ABC XXI ,koordynator kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” i programu „Rodzinne czytanie”, Antoni Rachmajda OCD, dr Andrzej Prinke.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich koło w Biskupicach, zorganizowano cieszące się dużą frekfencją, niezwykłe spotkanie z misjonarką dr Wandą Błeńską, która w 2012 obchodziła setne urodziny.
W bibliotece w Biskupicach prezentowane są ciekawe wystawy fotograficzne: Ameryka Obywateli, Poznajemy Egipt, Podróże przez Kresy. W filii tej miała także miejsce promocja albumu Pobiedziska i okolice Henryka Błachnio.
Biblioteka współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami i instytucjami, ze szkołami i przedszkolami, organizuje lekcje biblioteczne i głośne czytanie. Staraniem biblioteki wydano książkę Tadeusza Panowicza pt. Pamiętajmy o naszych bohaterach oraz zestaw pocztówek Historia blisko nas, które przedstawiają treści oraz ilustracje z życia postaci historycznych, zwracając szczególną uwagę na ich związki z Pobiedziskami.

Poniżej trochę liczb charakteryzujących działalność naszych bibliotek.

Rok Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku Wypożyczenia księgozbioru w ciągu roku
1995 2177 44214
2000 2921 59563
2005 3508 83034
2010 3532 74896
2011 3458 75851
2012 3412 67306

Więcej na stronie internetowej Biblioteki