Urząd on-line

 1. Referat Ochrony Środowiska
 1. Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 1. Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Planowanie przestrzenne, budownictwo

Drogi:

 1. Referat Podatków i Opłat Lokalnych
 1. Referat Spraw Obywatelskich
 1. Urząd Stanu Cywilnego
 1. Referat Organizacyjny – działalność gospodarcza

Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
 • służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.
 1. Bezpieczeństwo publiczne
 1. Referat Oświaty i Wychowania