Skansen Miniatur

Skansen Miniatur w Pobiedziskach położony jest na historycznym Szlaku Piastowskim w połowie drogi pomiędzy Gnieznem a Poznaniem, przy drodze krajowej nr 5. Skansen otwarty został w maju 1998 r., w roku jubileuszu 950- lecia Pobiedzisk i jest to jeden z nielicznych tego typu obiektów w Polsce.

Na terenie skansenu zlokalizowanych jest 30 miniatur budowli Szlaku Piastowskiego i Wielkopolski, wykonanych w skali 1:20, z trwałych tworzyw, a niektóre fragmenty zrealizowane są z materiałów identycznych, jak obiekty oryginalne. Podstawową funkcją skansenu jest ukazanie struktury przestrzennej Szlaku Piastowskiego w jego dzisiejszym i częściowo historycznym kształcie oraz procesu rozwoju osadnictwa i kształtowania się państwowości polskiej. Obiekty aktualnie znajdujące się w skansenie to między innymi: Pałac w Rogalnie, Biblioteka Raczyńskich, Zagroda wiejska Biskupin, Katedra w Gnieźnie i Stary Rynek w Poznaniu. Ekspozycję Skansenu Miniatur od 2017 roku stanowią również rzeźby przedstawiające postaci z mitologii słowiańskiej.

Modernizacja Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego

Gmina Pobiedziska przy udziale pozyskanych środków unijnych w 2017 roku rozpoczęła modernizację Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach. Planowane zmiany w funkcjonowaniu obiektu rozpoczęły się od zmiany administratora Skansenu. Z początkiem roku zarządzanie Skansenem Miniatur powierzono Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, którego jednym z podstawowych zadań są działania w celu rozwoju turystyki na terenie gminy Pobiedziska.

4 lutego 2019 r., po modernizacji, Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego został ponownie otwarty. W ramach projektu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” prowadzonego w partnerstwie z Gminą Pobiedziska, wykonanych zostało wiele prac. Powiększono teren Skansenu, na którym wyodrębnione zostały miniatury Szlaku Piastowskiego. Postawiono nowe ogrodzenia z pali drewnianych, wraz z bramą i furtką, odnoszące się stylistyką do średniowiecznego grodu, ponadto część zachodnią ogrodzono siatką ze stali ocynkowanej, aby można było podziwiać walory przyrodnicze sąsiedniego lasu. Charakterystycznym elementem ogrodzenia przypominającego średniowieczny gród jest wieża widokowa, z której podziwiać można widok na pobliskie jezioro. Rozbudowano istniejące pomieszczenie administracyjne, w którym powstały toalety, kasa oraz punkt informacji turystycznej. Dobudowano również pomieszczenie przeznaczone pod salę audiowizualną, w której wkrótce zostanie otwarta wystawa dotycząca Pobiedzisk (najważniejsze wydarzenia historyczne oraz postaci). Zarówno powstały budynek, jak i istniejący już budynek administracyjny, wyglądem nawiązują do stylistyki budownictwa Pierwszych Piastów. W ramach modernizacji powiększyła się również ekspozycja Skansenu Miniatur. Wykonane zostały 2 makiety obiektów znajdujących się w aktualnym przebiegu Szlaku Piastowskiego. Dodatkowym atutem mającym uatrakcyjnić zwiedzanie turystom jest wyposażenie Skansenu Miniatur w audio-przewodniki oraz możliwość pobrania aplikacji. Ponadto pojawiły się tablice informacyjne z oznaczeniami dla osób niewidomych oraz słabowidzących.

Godziny otwarcia:

LATEM (1 kwietnia-31 października) w godzinach 10:00 – 18:00

ZIMĄ (2 listopada-31 marca) w godzinach  9:00 – 16:00

 

Cennik

Wejście indywidualne:

Bilet normalny 12 zł
Bilet ulgowy (os. niepełnosprawne, os. uczące się, emeryci, renciści, nauczyciele) 10 zł
Karta Dużej Rodziny 8 zł
Dzieci do 3. roku życia oraz przewodnicy bezpłatnie
Poznańska Karta Turystyczna 6 zł


Wejście grupowe (dla grup powyżej 10 osób):

Dla osób dorosłych (w tym emeryci, renciści, os. niepełnosprawne) 10 zł
Grupy szkolne 8  zł (1 opiekun na 15 dzieci – gratis)

Istnieje możliwość płatności kartą.

Dla zainteresowanych możliwość korzystania z usług przewodnickich oraz lekcji historii z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Dane kontaktowe:
nr tel.: 579 665 665
e-mail: miniatury@osir.pobiedziska.pl
www: miniatury.pobiedziska.pl
Facebook: www.facebook.com/SkansenMiniatur/