Nagrody sportowe

Uprzejmie informujemy, że uchwałą nr X/99/2011 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 sierpnia 2011 r.  w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe przyjęto nowy Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wejdzie w życie 16 grudnia br.
Do dnia 15 stycznia 2012 r. można  składać  w Sekretariacie tut. Urzędu wnioski o:
– przyznanie nagrody lub wyróżnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2011,
– przyznanie nagrody lub wyróżnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska oraz tytułu „Trener Roku Gminy Pobiedziska” dla trenera za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników w roku 2011.

Wnioski są dostępne poniżej (pliki do pobrania) oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach w pokoju nr 201, II piętro.

Nagrody za wybitne osiągnięcia dla najlepszych sportowców gminy Pobiedziska:
(kliknij na poniższy obrazek aby pobrać prezentację w formacie pdf)