Przyroda

Malownicza rzeźba terenu gminy Pobiedziska jest dziełem zlodowacenia bałtyckiego. Obszar gminy przecinają dwie głębokie rynny polodowcowe. Pierwszą z nich płynie Struga Wierzenicka, która przepływa przez jeziora: Kołatkowskie, Stęszewskie, Wronczyńskie Duże, Wronczyńskie Małe oraz Jerzyńskie. Rynna północna biegnie dalej w kierunku Pobiedzisk i dzieli miasto na dwie części. W tej naturalnej dolinie znajdują się w granicach miasta trzy jeziora: Biezdruchowo, Małe i Dobre. Druga rynna, położona w południowej części gminy, przebiega łukiem z zachodu na południowy wschód. Stanowi ją głęboko wcięta w wysoczyznę dolina rzeki Cybiny z przepięknym jeziorem rynnowym Góra. Sieć hydrograficzną gminy Pobiedziska tworzą rzeki Cybina i Główna stanowiące prawobrzeżne dopływy Warty oraz 25 jezior i ok. 250 niewielkich oczek wodnych rozrzuconych zarówno na terenach leśnych, jak i rolnych.

Najatrakcyjniejsze przyrodniczo tereny gminy zostały włączone do dwóch parków krajobrazowych: „Puszcza Zielonka” oraz „Promno”. Park krajobrazowy „Puszcza Zielonka” został utworzony w 1993 roku. Największą jego wartość stanowi duża zwarta powierzchnia leśna, w której przeważają bory mieszane, a w nielicznych miejscach występują lasy dębowo-grabowe. Faunę reprezentują: dziki, sarny, daniele, bobry, jelenie, wydry, żurawie i borsuki. Celem utworzenia w 1993 roku parku krajobrazowego „Promno” była ochrona polodowcowego krajobrazu morenowego i lasów o bardzo bogatym i zróżnicowanym podszyciu krzewów. W lasach północnej i zachodniej części parku dominuje sosna, natomiast w części południowo-wschodniej przeważają drzewa liściaste: grab, dąb szypułkowy, klon zwyczajny, jawor. Z najciekawszych przyrodniczo fragmentów utworzono rezerwaty: dębowo-grabowy „Las liściasty w Promnie”, rezerwat „Jezioro Drążynek” oraz rezerwat „Jezioro Dębiniec”.

Oprócz parków krajobrazowych i rezerwatów w gminie wyznaczono 53 pomniki przyrody.
Do najciekawszych należą: 200-letnia robinia akacjowa, 3 dęby szypułkowe, sosna pospolita „Parasol”, oraz prawie 160-letni jarząb brekinia.

Turystów przyciągają przebiegające przez najbardziej atrakcyjne zakątki gminy szlaki turystyczne: piesze, rowerowe oraz konne. Dodatkową zachętą dla odwiedzających miasto i gminę są ośrodki jeździeckie, pola namiotowe i biwakowe, dostępne plaże oraz dosyć dobrze rozwinięte zaplecze sportowo-rekreacyjne.