Sport

Posiedzenie Rady Sportu VI kadencji – podsumowanie sytuacji stowarzyszeń i klubów sportowych w Gminie Pobiedziska w czasie pandemii

8 października 2020 r., o godz.16.00, odbyło się posiedzenie Rady Sportu Gminy Pobiedziska w celu oceny sytuacji stowarzyszeń i klubów sportowych w Gminie Pobiedziska w czasie pandemii.

 1. Protokół z 4 Posiedzenia Rady Sporty
 2. Uchwała nr 1/4/VI/2020
 3. Wniosek o powszechny dostęp do hal sportowych na terenie placówek oświatowych w Gminie Pobiedziska

 

Informujemy o kolejnych zmianach funkcjonowania obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.

1. W dniu 6 czerwca 2020 r. wznawia działalność siłownia OSiR, znajdująca się przy ul. Różanej 4a w Pobiedziskach:

– Z siłowni może korzystać ograniczona ilość osób, tj. 3 osoby na sali cardio oraz 5 osób na sali głównej. Sugerujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny celem sprawdzenia dostępności i rezerwacji miejsca na siłowni (tel. 798 514 013).

– W przypadku pełnego obłożenia siłowni zgodnie z powyższym, kolejne osoby nie będą wpuszczane na siłownię.

– Aby z siłowni mogło skorzystać jak najwięcej osób, prosimy o ograniczenie długości treningów do 1 godziny.

– Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk będą dostępne dla klientów w obszarze wejścia/recepcji oraz przy wyjściu z toalet i każdej sali do ćwiczeń.

– W widocznych miejscach ustawione zostaną środki do dezynfekcji maszyn – prosimy o dezynfekcję urządzeń przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego ćwiczenia.

– Klienci korzystający z siłowni zobowiązani będą do zachowania minimum 2 metrowego odstępu od innych użytkowników obiektu.

– Ważność karnetów wykupionych przed dniem 13 marca zostaje automatycznie przedłużona o liczbę dni pozostającą do wykorzystania w tym dniu.

2. W dniu 6 czerwca 2020 r. ponownie otwarte zostaną place zabaw i inne miejsca rekreacyjne znajdujące się w otwartej przestrzeni. W miejscach tych należy zachować dystans społeczny, w innym przypadku konieczne jest korzystanie z maseczek (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia). Do dnia dzisiejszego nie ukazały się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie placów zabaw itp. Jeżeli taki dokument zostanie opublikowany, to wytyczne dotyczące korzystania z placów zabaw zostaną uszczegółowione.

3. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem zwiększa limit osób korzystających z boisk sportowych położonych na zewnątrz (w tym na Orlikach) do 150 osób oraz Hali Sportowej przy ul. Różanej do 50 osób. Powraca również możliwość korzystania z szatni i pryszniców dla osób uczestniczących w zajęciach na obiektach.

Aktualne zasady korzystania z obiektów OSiR w Pobiedziskach – od 18 maja 2020 r.

 

w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) prezentujemy zaktualizowane zasady korzystania z obiektów Ośrodka Sporu i Rekreacji w Pobiedziskach obowiązujące od dnia 18 maja 2020 r.

 1. Przedmiotowe rozporządzenie zwiększyło liczbę osób mogących korzystać jednorazowo z otwartych boisk treningowych i pełnowymiarowych, tj:
 • z boiska treningowego na stadionie miejskim oraz boisk na kompleksie Orlik może jednocześnie korzystać nie więcej, niż 14 zawodników i 2 trenerów,
 • z płyty głównej stadionu miejskiego może jednocześnie korzystać nie więcej, niż 22 zawodników i 4 trenerów. Jednocześnie dopuszczono możliwość dzielenia boiska pełnowymiarowego na dwie części, wówczas – przy zachowaniu 5-metrowej strefy buforowej – z każdej połówki może korzystać nie więcej, niż 16 zawodników i 3 trenerów.
 1. Rozporządzenie wprowadziło możliwość przeprowadzania zajęć na salach i halach sportowych. W związku z czym od poniedziałku 18 maja 2020 r. dla wynajmujących udostępniona zostaje hala sportowa przy ul. Różanej 4a, z zastrzeżeniem, że w zajęciach może jednocześnie uczestniczyć nie więcej, niż 16 osób i 2 trenerów. W dalszym ciągu nie ma możliwości korzystania z siłowni.
 1. Zmianie nie ulegają zasady dotyczące kortów tenisowych, tj. na jednym korcie tenisowym może jednocześnie trenować nie więcej, niż 4 zawodników i 1 trener.
 1. Udostępniając obiekty sportowe najemcom, stowarzyszeniom oraz osobom prywatnym Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zobowiązany do:
 • weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu lub sprzętu (bez obowiązku gromadzenia danych osobowych),
 • wyłączenia osobom korzystającym z obiektu możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą),
 • zapewnienia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środków do dezynfekcji,
 • dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystającej,
 • zapewnienia 15-minutowych odstępów pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystającymi lub ograniczenia w inny sposób kontaktu pomiędzy grupami korzystającymi.
 1. Po raz kolejny przypominamy, iż z uwagi na brak możliwości zapewnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (np. weryfikacja liczby osób czy obowiązkowa dezynfekcja) pozostałe obiekty administrowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, tj. m.in. place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz boiska otwarte, są nieczynne do odwołania i obowiązuje zakaz korzystania z nich.
 1. Ogólne zasady korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji:
 • Obiekty otwarte w godzinach od 9.00 do 20.30 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach od 9.00 do 17.30 w weekendy.
 • Wstęp na każdy obiekt wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu pracownikowi obsługi obiektu. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego:
 1. 501 379 815 (Orlik i Stadion Miejski),
 2. 798 514 013 (Korty tenisowe i Hala sportowa).
 • Pracownik obsługi obiektu weryfikuje wyłącznie liczbę osób korzystających z obiektu, nie będą gromadzone dane osobowe.
 • Grafik wykorzystania każdego obiektu będzie aktualizowany na bieżąco, po uwzględnieniu zapotrzebowania mieszkańców, stowarzyszeń i najemców, przy zachowaniu 15-minutowych przerw pomiędzy każdymi grupami.
 • Wejście na każdy obiekt odbywa się osobnym wejściem, wskazanym przez pracownika obsługi obiektu.
 • Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekty – w widocznych miejscach na obiektach zostaną zorganizowane punkty do dezynfekcji rąk.
 • Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą).
 • Zachowanie dystansu społecznego.
 • Obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy).
 • W pozostałym zakresie obowiązują regulaminy obiektów.

Karol Jewtuch wicemistrzem Polski Juniorów w Judo!

W dniach 6-8 marca 2020 roku odbyły się w Trzebnicy Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek. Organizatorem Mistrzostw Polski Judo był Polski Związek Judo, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Klub Sportowy Juvenia Wrocław Dolnośląski Związek Judo. W zawodach wzięło udział 67 zawodniczek i 153 zawodników z ponad 75 klubów z Polski.

Zawodnik Poznańskiego Klubu Sportowego Olimpia – a wcześniej wychowanek Naszego Klubu –  Karol Jewtuch zajął II miejsce w kategorii wagowej 90 kg po bardzo emocjonujących walkach !!!

Serdecznie gratulujemy Karolowi i obecnym jego trenerom: Michałowi Pokrywce i Mariuszowi Grońskiemu !!! Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy :-)

Źródło: http://judo.solidni.pl/9-aktualnosci/110-karol-jewtuch-wicemistrzem-polski-juniorow-w-judo

karol2020-01

 

Posiedzenie Rady Sportu – VI kadencja – nagrody sportowe

9 marca 2020, o godz.16.30, odbędzie się posiedzenie Rady Sportu w celu oceny merytorycznej wniosków o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2019.

Rada Sportu będzie obradowała w składzie:

 • Piotr Wala – Przewodniczący
 • Paweł Krawczyk – Zastępca Przewodniczącego
 • Katarzyna Trawińska-Jakubiak – Sekretarz
 • Jacek Durski – Członek
 • Jakub Waligóra – Członek
 • Paweł Marczyński – Członek
 • Paweł Stępka – Członek

Skład Rady Sportu – VI kadencja

 Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie klubom sportowym dotacji

Wybieramy Radę Sportu na kolejną kadencję

Ponieważ dobiegła końca kadencja Rady Sportu Gminy Pobiedziska, prosimy organizacje pozarządowe o zgłaszanie kandydatów do rady na kolejną kadencję.

Niezbędne dokumenty i formularze:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach dysponuje bogatą bazą obiektów, gdzie każdy mieszkaniec Pobiedzisk oraz okolic spędzi miło i aktywnie czas.

Są to:

 • Stadion Miejski
 • Korty tenisowe
 • Hala sportowa
 • Place zabaw
 • Boiska sportowe
 • Siłownia
 • Przystań kajakowa
 • Plaża

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Ośrodka

Rada Sportu

Na podstawie Zarządzenia nr VII/534/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie  powołania Rady Sportu Gminy Pobiedziska oraz ustalenia regulaminu jej działania powołano skład Rady Sportu Gminy Pobiedziska V kadencji (zgodnie z Zarządzeniem nr VII/541/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY POBIEDZISKA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania składu Rady Sportu Gminy Pobiedziska):

 • 1.Paweł Krawczyk – radny Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska,
 • 2.Iwona Tomaszewska – przedstawiciel Burmistrza  Miasta i Gminy Pobiedziska,
 • 3.Artur Krysztofiak – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach,
 • 4.Paweł Stępka – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisko,
 • 5.Witold Meller – przedstawiciel organizacji pozarządowych – Uczniowski Klub Sportowy LIDER,
 • 6.Jakub Piwowarczyk – przedstawiciel organizacji pozarządowych – Pobiedziski Klub Tenisowy,
 • 7.Adam Stachowiak – przedstawiciel organizacji pozarządowych – MGKS Huragan Pobiedziska.

Zobacz również: