Aktualny harmonogram MPSZOK. Wykaz punktów odbioru przeterminowanych leków.

unnaGOAPmed

Szanowni Państwo,
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, iż w dniu 27.01.2021 r. została zawarta Umowa z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. dotycząca utworzenia i prowadzenia Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) oraz zorganizowania punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem na terenie  Miasta i Gminy Pobiedziska na okres 01.02.2021-31.12.2021 r.

AKTUALNE HARMONOGRAMY POSTOJU MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2021 r. – harmonogram

WYKAZ PUNKTÓW ODBIORU PRZETERMINOWANYCH LEKÓW – apteki w Gminie Pobiedziska

REGULAMIN MPSZOK – plik do pobrania