Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) w Pobiedziskach

Baner Gmina

W roku 2017 Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach przy współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu zorganizował podstawowe, bezpłatne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kolejnym elementem w tym zakresie jest montaż pierwszego na terenie naszej Gminy defibrylatora zewnętrznego. Trwają prace związane z instalacją defibrylatora AED na elewacji frontowej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach przy ul. Kościuszki 4 (od strony ul. Jagiełły).

Jest to urządzenie ogólnodostępne, otwarcie kapsuły będzie uruchamiało alarm dźwiękowy oraz świetlny. O gotowości urządzenia do użytku powiadomimy niebawem w osobnej informacji.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY Z UŻYCIEM AED – szczegóły na plakacie

Co to jest  defibrylator AED i w jakim celu się go stosuje?

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED jest to urządzenie, które przeprowadzi i wspomoże nasze działanie na miejscu akcji ratowniczej.  Urządzenie to będzie wydawać nam głośne polecenia głosowe, co mamy robić.

Defibrylacje możemy porównać do „resetu” niesprawnie działającego systemu tzn. gdy nasze serce zbyt szybko pracuje powyżej 300 uderzeń na minutę–migocze, czyli jego praca jest nieskuteczna i nie dostarcza tlenu do mózgu. A co za tym idzie poszkodowany traci przytomność, a po kilku minutach jego mózg umiera.  Dlatego tak ważne jest, aby od momentu zauważenia utraty przytomności i oddechu rozpocząć uciski klatki piersiowej. Czynność c ta dostarczy krew do najważniejsza narządów naszego ciała, ale dopiero impuls wywołany z defibrylatora zatrzyma szybkie drżenie serca, czyli migotanie. Wykonanie tych prostych poleceń wydawanych przez defibrylator może zwiększyć szanse na przeżycie o nawet o 75%

Co znajduje się w zamontowanej kapsule?

Urządzenie AED, które jest włączane intuicyjnie za pomocą jednego przycisku – i dalej za pomocą głośnych komend głosowych prowadzi nas przez akcję ratowniczą. Urządzenie to może być stosowane zarówno u dorosłych jak i u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia.
W zestawie są również 2 komplety elektrod samoprzylepnych jednorazowych z umieszczoną graficzną instrukcja naklejenia na poszkodowanego, nożyczki, rękawiczki, maseczka do prowadzenia oddechów zastępczych u poszkodowanego, ręcznik, golarka jednorazowa. Cały zestaw umieszczony jest w torbie ochronnej

Paweł Antczak – Grupa Paramed

Baner Gmina

Resuscytacja s1 Resuscytacja s2