Badania kolonoskopowe bezpłatne

Program badań przesiewowych raka jelita grubego - plakat II

Badania kolonoskopowe i to bezpłatne będzie przeprowadzał Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu.Pozwalają one na wczesne wykrycie raka jelita grubego.

Wykonywane będą one w szpitalnej pracowni endoskopii w dni robocze, w godzinach między 8:00, a 14:00. Termin oczekiwania na badanie to dwa tygodnie. Rejestracji można dokonywać osobiście lub telefonicznie pod nr 501 572 346. W trakcie zapisu na badanie pacjenci otrzymają niezbędne informacje dotyczące przygotowania do badania oraz jego przebiegu.

Rak jelita grubego to  niestety nadal drugi pod względem umieralności nowotwór złośliwy u obu płci w Polsce. Należy on do grupy nowotworów o najgorszym rokowaniu, a możliwość wyleczenia jest uwarunkowana stopniem zaawansowania choroby w chwili jej rozpoznania. Zachorowalność wzrasta wraz z wiekiem, przy czym ponad 94 % zachorowań u obu płci przypada na populację osób po 50 roku życia.

Bóle brzucha, zmiana rytmu wypróżnień, biegunki naprzemiennie z zaparciami, ślady krwi w stolcu, niekontrolowane chudnięcie czy anemia o niewyjaśnionym podłożu, to dolegliwości, które mogą wskazywać na nowotwór jelita grubego. W pierwszych, kluczowych dla leczenia etapach, dolegliwości te nie powodują bólu, więc chorego zwykle nic nie niepokoi. Tym bardziej ważne są wczesne badania profilaktyczne

Pragniemy zapobiec wykrywaniu nowotworów jelita na późnym etapie zaawansowania poprzez *BEZPŁATNE* badania kolonoskopowe, edukację i podniesienie świadomości nt. szczególnych objawów – bardzo często lekceważonych i ignorowanych przez pacjentów. *Kolonoskopia jest bardzo czułą i skuteczną metodą, ponieważ podczas badania lekarz prowadzący ma możliwość równoczesnego usuwania polipów, które w późniejszym etapie mogłyby przekształcić się w nowotwór. Dzięki temu kolonoskopia zapobiega aż w 60% rozwojowi raka jelita grubego.