Badanie ankietowe Głównego Urzędu Statystycznego

obrazek wyróżniający

Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 1-20 kwietnia 2019 r. na ternie gminy Pobiedziska, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na https://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/

plakat GUS.