Badanie ankietowe do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pobiedziska na lata 2023-2033

zdjęcie-główne

Szanowni Państwo,
Gmina Pobiedziska przystąpiła do opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Pobiedziska na lata 2023 – 2033”. Do opracowania dokumentu została wybrana firma Centrum Funduszy UE Sp. z o. o. z Torunia. Obecnie trwają prace nad diagnozą gminy w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Na potrzeby procesu opracowania Strategii ww. firma uruchomiła stanowisko Rzecznika mieszkańców i młodzieży ds. rozwoju Gminy Pobiedziska. Pod nr telefonu 732912861 i mail biuro@centrumfunduszyue.pl można kierować wszelkie pytania dotyczące opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy.
Zapraszamy też do udziału w badaniu ankietowym na potrzeby diagnozy. Anonimowy kwestionariusz ankiety jest dostępny pod linkiem https://forms.gle/RJ9gQudhaXyKwiMb9
Można go wypełnić do dnia 31 sierpnia br.

Ankieta będzie również dostępna w najbliższym wydaniu „Biuletynu Pobiedziskiego” nr 248