Budowa dróg wewnętrznych w ul. Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej i Okoniowej w Pobiedziskach.

DCIM100MEDIADJI_0201.JPG

W dniu 05 grudnia 2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania pn: „Budowa dróg wewnętrznych w ulicach: Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej, Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem oraz zaprojektowaniem i wybudowaniem kanalizacji sanitarnej”

– etap 1 „Budowa dróg wewnętrznych w ulicach: Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej, Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem” (dz. nr ewid. 6/6, 6/9, 6/13, 6/22, 6/23, 9/52, 11, 14/20, 16/6, 16/8, 16/32, 16/40, obręb Pobiedziska),

– etap 2 „Zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Węgorzowej, Łososiowej, Okoniowej w Pobiedziskach” (dz. nr ewid. 6/6, 6/9, 6/13, 6/22, 6/23, 9/52, 11, 14/20, 16/6, 16/8, 16/32, obręb Pobiedziska).

Wykonawcą zadania w ramach ogłoszonego przetargu został: KOST – BUD Druchliński Piotr, z siedzibą Jaroszyn – Kolonia 8a, 62-405

Na realizację etapu 1 Gmina Pobiedziska uzyskała dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość dofinansowania wynosi: 3 213 996, 68 zł brutto, całkowita wartość inwestycji wynosi: 6 427 993, 36 zł brutto.

Na realizację etapu 2 Gmina zabezpieczyła środki własne w wysokości: 1 149 816, 02 zł brutto.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg wewnętrznych w ul. Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej i Okoniowej w Pobiedziskach, zlokalizowanych w miejscowości Pobiedziska, w obszarze z zabudową jednorodzinną. Stan techniczny istniejącej nawierzchni dróg gruntowych jest niezadowalający i zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu, a także uniemożliwia prowadzenie po niej komunikacji publicznej. Występują liczne uszkodzenia: nierówności, zapadnięcia, wyboje. W pasie drogowym projektowanych dróg występuje infrastruktura techniczna: sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej oraz częściowo sieci kanalizacji sanitarnej. Na obszarze objętym inwestycją w okresie jesiennym
i wiosennym występują lokalne podtopienia oraz miejsca zez stojąca wodą opadową, które  utrudniają a czasem wręcz uniemożliwiają dojazd i dojście do posesji mieszkańców.

W projektowanym rozwiązaniu o łącznej długości 1 525,32 m. wszystkie drogi będą o nawierzchni z kostki betonowej o  szerokości jezdni 5,0 m.. Jezdnia ograniczona będzie z dwóch stron krawężnikami wyniesionymi o wym. 15 x 30cm. Wzdłuż wszystkich dróg zostanie wybudowany chodnik jednostronny o łącznej długości 1 511,00 m z kostki brukowej typu CEGŁA o szer. 1,5 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni oraz odcinki chodnika o szerokości 2,0m przylegający do krawędzi jezdni. Chodnik obramowany zostanie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm.

Zaprojektowana i wybudowana zostanie również na brakujących odcinkach sieć kanalizacji sanitarnej ww. ulicach o długości około 650 m zakończonej wytykami.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesie standard techniczny ww. dróg. Realizacja zadania usprawni komunikację, zwiększy dostępność tego obszaru dla służb ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i policji
i jednocześnie umożliwi lepszy dostęp do drogi powiatowej nr 2147P (ul. Kiszkowska) Kiszkowo – Pobiedziska, w której zlokalizowane są przystanki komunikacji publicznej i za jej pośrednictwem lepszy dostęp do centrum Pobiedziska i pobliskich miejscowości.

Dnia 02 sierpnia 2023r. odbył się odbiór końcowy prowadzonych robót budowlanych.

Na realizację Etapu I Gmina Pobiedziska uzyskała  dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość dofinansowania: 3 213 996, 68 zł brutto, całkowita wartość Etapu I inwestycji: 6 427 993, 36 zł brutto.

Na realizację Etapu II Gmina przeznaczyła środki z budżetu gminy  w wysokości: 1 249 758, 44 zł brutto.

Łączna wartość inwestycji wraz robotami dodatkowymi: 7 677 751,80 zł brutto.

 

WĘGORZOWEJ, SANDACZOWEJ, ŁOSOSIOWEJ, OKONIOWEJ -7639 WĘGORZOWEJ, SANDACZOWEJ, ŁOSOSIOWEJ, OKONIOWEJ -7640 Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej, Okoniowej -9861 Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej, Okoniowej -9862 PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W ULICACH- WĘGORZOWEJ, SANDACZOWEJ itp-0211 PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W ULICACH- WĘGORZOWEJ, SANDACZOWEJ itp-0210

budowa drogi Łosiosiowej Sadaczowa-2761 budowa drogi Łosiosiowej Sadaczowa-2747 budowa drogi Łosiosiowej Sadaczowa-2758a

osiedle Rybne-8560

 osiedle Rybne-8563

osiedle Rybne-8565os. Rybne Pobiedziska Sandaczowa_-1509os. Rybne Pobiedziska Sandaczowa_-1514os. Rybne Pobiedziska Sandaczowa_-1516os. Rybne Pobiedziska Sandaczowa_-1517os. Rybne Pobiedziska Sandaczowa_-1519

zakończona budowa ul. Węgorzowej Sandaczowej Łososiowej Okoniowej-3196

DCIM100MEDIADJI_0201.JPG