Budowa ulicy Bocznej w Biskupicach

25.06.2021 foto-0234

W dniu 09 listopada 2020 r. została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania pn: „Budowa ulicy Bocznej w Biskupicach wraz ze skrzyżowaniami, budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej oraz zjazdami na posesje”  gmina Pobiedziska

Wykonawcą zadania w ramach ogłoszonego przetargu został Zakład Wielobranżowy  „TRANS-BRUK” Marek Begier z siedzibą w Nekli, ul. Wiosny Ludów 58

Zadanie dofinansowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie: 927.140,81 zł brutto.

Całkowita wartość inwestycji: 1.942.158,38 zł brutto.

Obecnie droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego. Stan techniczny istniejącej nawierzchni jest niezadowalający i zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu a także uniemożliwia prowadzenie po niej komunikacji publicznej. Występują liczne uszkodzenia: nierówności, zapadnięcia.

Uwarunkowania gruntowo-wodne tego rejonu powodują cykliczne podmakanie istniejących nawierzchni gruntowych tych ulic, uniemożliwiając przejazd mieszkańców, jak i służb ratunkowych, pojazdów asenizacyjnych czy śmieciarek.

W projektowanym rozwiązaniu na całym odcinku 787m droga ma uzyskać szerokość 5,5 m, nawierzchnia wykonana zostanie z kostki brukowej o gr. 8 cm, z zastosowaniem konstrukcji odpowiedniej dla kategorii ruchu KR2. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i przebudowana zostanie sieć wodociągowa.

Poprzez powyższe działania inwestycja wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesie standard techniczny tej drogi. Realizacja inwestycji da możliwość uruchomienia komunikacji publicznej oraz usprawni komunikację i zwiększy dostępność tego obszaru dla służ ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i policji pomiędzy dwiema drogami publicznymi – ulicą Podgórną i ulicą Śliwkową. Znacznie poprawi dostęp mieszkańców do ul. Głównej – drogi powiatowej, w której zlokalizowane są przystanki komunikacji gminnej, a za pośrednictwem ul. Głównej i Dworcowej umożliwia dojazd do drogi wojewódzkiej nr 194 w kierunku Poznania.

DSC_1090 25.06.2021 foto-0234 25.06.2021 foto-0233 tablica tablica_fundusze Podarzewo - ŁagiewnikiDSC_3225