Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego i szkoleniowego w ramach budowy Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie

dofinansowanie Jerzykowo

W dniu 02 września 2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania pn: „Budowa budynku edukacyjno-sportowego wraz z funkcją świetlicy, z instalacjami i kompleksowym zagospodarowaniem działki w ramach zadania „Budowa Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie”, gmina Pobiedziska ark.  działki o nr ewid.: 247/3, 247/4, 248/1, 248/2 i 266), dnia 12.09.2022 r. rozpoczęły się prace budowlane.

Wykonawcą zadania w ramach ogłoszonego przetargu została firma Corfus Spółka z o.o. z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Zamkowej 30, lok. 2A

Zadanie dofinansowane ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie: 307.200,00 zł brutto.

Całkowita wartość inwestycji: 3.099.000,00 zł brutto, w tym część przeznaczona pod zaplecze sanitarno-szatniowe w ramach budowy Centrum Kajakarstwa 1.540.313,72 zł brutto.

Projektowany budynek edukacyjno-sportowy (zaplecze sanitarno-szatniowe i szkoleniowe wraz z funkcją świetlicy, z instalacjami i kompleksowym zagospodarowaniem działki) w ramach zadania „Budowa Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie” wznoszony jest na działce gminnej przy ul. Wierzbowej. Bryła budynku jest jednokondygnacyjna bez poddasza użytkowego z dachem dwuspadowym. Powierzchnia użytkowa jest podzielona na dwie części funkcjonalne (każda składa się z sali edukacyjnej oraz pomieszczeń pomocniczych). Obiekt będzie zasilany energią wyprodukowaną z paneli fotowoltaicznych i ogrzewany pompą ciepła. W części świetlicowej budynek będzie obiektem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców. Centrum Kajakarstwa jest dedykowane działającemu na terenie Gminy kajakowemu klubowi sportowemu „Zalew”,  założonemu w 1996 roku, w ramach, którego trenuje około 50 zawodników. Wychowankowie klubu nagradzani są na zawodach o randze mistrzowskiej (Mistrzostwa Polski, Europy i Świata).

Podstawowe gabaryty budynku :

  • Długość: 44,92 m
  • Szerokość: 10,28 m
  • Wysokość: 7,30 m
  • Powierzchnia zabudowy: 461,30 m
  • Powierzchnia użytkowa: 393,13 m
  • Kubatura: 2 586,24 m3

Obraz2

CENTRUM KAJAKOWE W JERZYKOWIE 02

CENTRUM KAJAKOWE W JERZYKOWIE 01

CENTRUM KAJAKOWE W JERZYKOWIE 03

CENTRUM KAJAKOWE W JERZYKOWIE 04