Dodatkowy punkt szczepień jednak w Jerzykowie

13071

Drodzy Mieszkańcy Gminy Pobiedziska,

Kierując się najwyższym dobrem mieszkańców naszej gminy, podjęliśmy działania, aby w sposób niekolidujący z pracą szkoły i obecnością uczniów, aktywować zaakceptowany przez NFZ punkt szczepień  przeciw SARS-CoV-2 w Jerzykowie, w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi, ul. Spokojna 3 . Wejście do punktu szczepień odbywać się będzie bocznym wejściem do sali gimnastycznej. Wejście będzie oznaczone w widoczny sposób, niekolizyjne, tak aby zapewnić wymogi bezpieczeństwa.

Szczepienia będą realizowane według wcześniej dokonanej rejestracji.

ZGŁOSZENIA na szczepienie będą przyjmowane pod numerem tel.: 61 815 34 94

Zgłaszać się można tylko w godz.12.00 do 14.00, od piątku 19 lutego 2021r.

Przypominamy, że ciągle obowiązuje kryterium wieku dla osób chcących się zaszczepić – ukończone 70 lat i więcej. Osoby przybywające na szczepienie obowiązuje maseczka zakrywająca usta i nos.

Formularz do wypełnienia przed szczepieniem w celu okazania zespołowi medycznemu:

https://szczepienia.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/kwestionariusz_szczepienia_z_oswiadczeniem.pdf