Dofinansowanie dla OSP Pobiedziska

IMG_20211208_103957

W styczniu 2021 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił wewnętrzny nabór ofert w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – część 2: Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Pod koniec listopada 2021 r. jednostka OSP w Pobiedziskach została wyposażona w sprzęt ratowniczy –  15 nowoczesnych hełmów z dofinansowania:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu -19 000,00 zł,

Gminy Pobiedziska – 3 320,00 zł

 Środków własnych OSP – 2 580,00 zł

Całkowity koszt zakupionego sprzętu wyniósł:  24 900,00 tys. zł.

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

IMG_20211208_103957