Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”

gf-WYAK-Y95N-jv69_czyste-powietrze-2022-664x442-nocrop

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska  zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 3 marca  2023 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach.  Na spotkaniu zostaną omówione nowe zasady naboru wniosków na dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła oraz m.in. ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.