Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”

1536652776_logo na strone

Ministerstwo Środowiska przygotowało program Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. W Wielkopolsce Program będzie wdrażany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na modernizację źródeł ciepła na paliwa stałe (węgiel, biomasę) nie spełniających wymagań programu, na  źródło ciepła spełniające wymagania programu: kotły na paliwa stałe, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody.  Jako element dodatkowy: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Terminy i sposób składania wniosków: wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

 Koordynator programu: Pan Robert Złotek, nr tel.: 61 845 62 21

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie WFOŚiGW w Poznaniu: http://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-naborze-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/

Portal Beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

Czyste_powietrze_ulotka-page-001 Czyste_powietrze_ulotka-page-002 Czyste_powietrze_ulotka-page-003 Czyste_powietrze_ulotka-page-004 Czyste_powietrze_ulotka-page-005 Czyste_powietrze_ulotka-page-006 Czyste_powietrze_ulotka-page-007 Czyste_powietrze_ulotka-page-008