Dopłaty do materiału siewnego

1460x616

Do  10 lipca 2024 r. rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski przyjmuje biuro powiatowe Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania. Dokumenty rolnik może złożyć osobiście, za pośrednictwem platformy e-PUAP, platformy Obywatel lub wysłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O wsparcie mogą ubiegać się  producenci rolni, którzy m.in.

– są zarejestrowani w krajowym systemie  ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

– posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż  1 ha.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Wysokość pomocy zostanie wyliczona jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

Stawki wynoszą:

 – dla materiału  siewnego konwencjonalnego:

– 65 zł – w wypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych,

– 115 zł – w przypadku roślin strączkowych,

– 350 zł  – w przypadku ziemniaków

– dla  materiału  siewnego ekologicznego:

– 75 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych,

– 138 zł – w przypadku roślin strączkowych,

– 420 zł – w przypadku ziemniaków.

Przypominamy, że wsparcie ma charakter pomocy de mini mis w rolnictwie. Całkowita kwota przyznana jednemu rolnikowi nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Zdjęcie źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/doplaty-do-materialu-siewnego—trwa-nabor