Dotacje na fotowoltaikę także na domy na wsi

Dotacje w wysokości do  5 000,00 zł  można otrzymać w ramach programu ”Mój Prąd” na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Z dotacji mogą skorzystać też mieszkańcy wsi.

O dofinansowanie z programu mogą starać się osoby fizyczne, w tym mieszkańcy obszarów wiejskich, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dotacja ma wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych zainstalowania fotowoltaiki. Jednak wsparcie nie może wynieść więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Do kosztów kwalifikowanych wliczony jest : zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie całej instalacji, czyli paneli fotowoltaicznych z niezbędnym oprzyrządowaniem.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Zatem  dotacji nie otrzymamy na panele fotowoltaiczne służące do produkcji prądu wykorzystywanego w oborze czy garażu.

Wnioski na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Mój Prąd” można  składać do  20 grudnia 2019 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl lub pod nr tel. 22 45 95 990 od pn. – pt. w godz. Od 8 00 do 15 00.