DOTACJE NA WYMIANĘ PIECÓW – NABÓR OD 8 DO 28 LUTEGO 2022r.

Plakat_A3_12-01-2022-2

Powiat Poznański w dniach od 8 do 28 lutego 2022r. będzie przyjmował wnioski na dofinansowanie likwidacji użytkowanych na terenie powiatu poznańskiego pieców opalanych węglem i innym paliwem stałym oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania:

 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 2. ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazowym,
 3. ogrzewanie elektryczne,
 4. pompa ciepła,
 5. ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego olejem opałowym,
 6. ogrzewanie za pomocą nowoczesnego zasilanego automatycznie kotła na paliwo stałe,  niewyposażonego w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, spełniającego wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 – w przypadku braku możliwości technicznych zmiany kotłów/pieców/palenisk węglowych na paliwo gazowe bądź podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji powinny szczegółowo zapoznać się z treścią uchwały Rady Powiatu w Poznaniu nr XXV/324/VI/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Z treścią uchwały oraz załączników można zapoznać się poniżej.

Szczegóły na: https://bip.pobiedziska.pl/a,49127,dotacje-udzielane-przez-powiat-poznanski-na-wymiane-piecow-nabor-od-8-do-28-lutego-2022r.html

 1. Informacji w sprawie udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu:
  Anna Musiał

  tel. 61 8410-545Michał Kamiński
  tel. 61 2269-233Agata Sibila
  tel. 61 8410-75

link do strony Powiatu Poznańskiego

Plakat_A3_12-01-2022-1