Dyskusje publiczne do projektów mpzp

Od dnia 03 września 2020 r. do 24 września 2020 r.do publicznego wglądu wyłożone są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędą się w dniu 21 września 2020 w godzinach:

  • mpzp „na wschód od Pobiedzisk” 9:00
  • mpzp w rejonie ul. Poznańskiej i ul. Polnej 11:00
  • częściowa zmiana mpzp w rejonie ulic: Kazimierza Odnowiciela, Władysława Jagiełły, Zielonej, Tysiąclecia 12:00
  • mpzp terenów lotniska w Bednarach 13:00

Uwagi do planów można wnosić do dnia 08 października 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej –pod linkiem