Działania w sprawie ochrony i poprawy jakości wód w Zbiorniku Kowalskie i jego zlewni

3841_encart

Pismem z dnia 11.09.2023r. Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Ireneusz Antkowiak wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Pana dr Bogumiła Nowaka, z prośbą o wprowadzenie do budżetu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2024r., zlecenia wykonania rocznych badań określających stan troficzny i ekologiczny zbiornika Kowalskie wraz z oceną przyczyn jego zanieczyszczenia oraz wskazaniem poprawy jakości wód w zbiorniku i jego zlewni.

Jednocześnie Burmistrz  wyraził wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Pobiedziska a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczącego zasad współdziałania w zakresie poprawy stanu wód w Zbiorniku Kowalskie i jego zlewni, do czasu wykonania ww. badań i opracowania ich wyników wraz z harmonogramem działań ochronnych i rekultywacyjnych.