Elektroniczne usługi  publiczne w Gminie Pobiedziska

FE_PR_PION-Kolor

W dniu 20.12.2017r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  podpisano umowę na realizację projektu: „Elektroniczne usługi publiczne w Gminie Pobiedziska”. Całkowita wartość projektu wynosi: 751.530,00 zł,  wartość dofinansowania: 638.800,49 zł. W ramach projektu zostaną udostępnione nowe rozwiązania techniczne gdzie m.in. uruchomiona zostanie platforma elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli, co wpłynie na: – usprawnienie przebiegu rekrutacji do przedszkoli i szkół na każdym etapie postępowania, – spójność danych oraz pełną informację o każdym dziecku w przebiegu naboru (dzięki identyfikacji PESEL); – składanie wniosku tylko do przedszkola pierwszego wyboru (eliminacja podwójnych wniosków); – możliwość monitorowania przemieszczania się dzieci między placówkami w ciągu całego roku szkolnego. Ponadto uruchomiony zostanie internetowy gminny portal podatkowy, dzięki któremu mieszkańcy na bieżąco będą mogli sprawdzać stan swoich należności podatkowych oraz dokonywać płatności elektronicznych. Zmodernizowana zostanie strona Biuletynu Informacji Publicznej (dostosowana pod kątem osób niepełnosprawnych), uruchomiony Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych w Biurze Obsługi Interesanta oraz poszerzone usługi w ramach platformy e-PUAP.

EFRR_Samorzad_kolor

dav