Folklor to nie obciach

WIWATY NABÓR PLAKAT

Edukacja młodego pokolenia Polaków w zakresie dziedzictwa kulturowego, przekazywanie dzieciom i młodzieży tradycji narodowych w ich możliwie najwierniejszej formie oraz pielęgnowanie, kultywowanie i rozwijanie tych tradycji, stanowią główne cele działania   Zespołu Pieśni i Tańca “Wiwaty”. Nie bez znaczenia jest przekazywana wiedza o tradycji kulturowej własnego regionu – małej ojczyzny, rozbudzanie zdolności twórczych  i   artystycznych oraz wrażliwości na drugiego człowieka. Na nasze koncerty przychodzą ludzie w każdym wieku. Pomiędzy młodzieżą i osobami starszymi przechadzają się rodziny z małymi dziećmi, co udowadnia, że folklor łączy pokolenia i tkwi w nim uniwersalny, ponadczasowy potencjał. Naszym celem jest przede wszystkim godne uczczenie okrągłego Jubileuszu 50-lecia działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Wiwaty”. Już przygotowujemy program artystyczny , który zaprezentujemy za dwa lata. Przed nami dwa sezony pracy.  JEST MIEJSCE DLA CIEBIE! Zapraszamy  byłych członków Zespołu „Wiwaty” do grupy oldbojów.  Zarezerwuj czas  w poniedziałki i w środy. W końcu folklor kocha się nie tylko od święta!

Kierownik Zespołu „Wiwaty”  Andrzej Horbik