„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

FSNI-1024x683

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” oraz powołania kapituły przedmiotowego konkursu.

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które w latach 2010 – 2021 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” ma na celu promocję idei funduszu sołeckiego. Laureaci  konkursu otrzymają następujące nagrody:

  • I miejsce – 7 000 zł,
  • II miejsce – 5 000 zł,
  • III miejsce – 3 000 zł.

Ponadto, sołectwo – laureat I miejsca zostanie zgłoszony do V ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie.

Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 24 stycznia 2022 r. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Szczegółowe zasady konkursu określono w regulaminie dostępnym poniżej do pobrania.

Kontakt do osób udzielających informacji na temat konkursu:

Marta Gajowiak, tel.: 61 626 65 28

Anna Kujawa, tel.: 61 626 65 10

 

Poniżej pliki do pobrania

Uchwała ws. ogłoszenia konkursu

Regulamin

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie autora zdjęć

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zakończeniu projektu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wkładzie własnym sołectwa

 

 

Źródło: https://wow.umww.pl/fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa/