Gmina Pobiedziska pomaga zwierzętom

GMINA PRZYJAZNA ZWIERZĘTOM 3

Otrzymaliśmy dotację na zadanie „Gmina Pobiedziska pomaga zwierzętom – minimalizacja bezdomności zwierząt, poprawa ich dobrostanu oraz warunków bytowych”

W ramach Programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w dniu 27 grudnia br. Gmina Pobiedziska złożyła wniosek o dofinansowanie Przedsięwzięcia pn. „Gmina Pobiedziska pomaga zwierzętom – minimalizacja bezdomności zwierząt, poprawa ich dobrostanu oraz warunków bytowych”.

W dniu 28 marca 2024r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą  Pobiedziska w zakresie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie przedmiotowego zadania.

Zadanie obejmuje pomoc zwierzętom bezdomnym (psom i kotom) oraz kotom wolnożyjącym, w tym wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących, leczenie interwencyjne i weterynaryjne bezdomnych psów i kotów, zakup karmy dla wolnożyjących i bezdomnych kotów, a także wyłapywanie bezdomnych psów i kotów wraz z transportem do Schroniska dla Zwierząt w Skałowie.

Całkowity koszt projektu:             46.400,00 zł.

Kwota dofinansowania (50%):       23.200,00 zł.

Wielkopolska przyjazna zwierzętom Samorzad-Wojewodztwa-Wielkopolskiego-1

GMINA PRZYJAZNA ZWIERZĘTOM 1 GMINA PRZYJAZNA ZWIERZĘTOM 2 GMINA PRZYJAZNA ZWIERZĘTOM 3