GODZINY FUNKCJONOWANIA APTEK w GMINIE POBIEDZISKA

apteki
Apteka „Pod Wagą” ul. Kazimierza Odnowiciela 11, tel. 8177 290
poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00,
sobota 8:00 – 14:00,
niedziela do 1.09. nieczynne;
Apteka „Przy Rynku” ul. Kostrzyńska 2, tel. 61 817 70 92
poniedziałek – piątek: 8:00 – 19:00,
sobota 8:00 – 14:00,
niedziela 9:00 – 13:00;
Apteka Pharmacia, ul. Krótka 1, 61 415 21 16,
poniedziałek – piątek: 8:00 – 20:00,
sobota 8:00 – 17:00;
Apteka Jagiellońska, ul. Władysława Jagiełły 46, tel. 61 817 76 25
poniedziałek – piątek: 19:00
sobota 8:00 – 13:00;
Apteka „Dr Max”, Pobiedziska, ul. Królowej Jadwigi 4, tel. 61 8153 415,
poniedziałek – sobota 8:00 – 20:00;
Punkt apteczny, Bugaj, ul. Sosnowa 3,
poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00
sobota 8:00 – 11:00;
Apteka „DOZ Dbam o zdrowie” Jerzykowo, Plac Piastowski 22, tel.61 897 70 34,
poniedziałek – piątek 8:00 – 19:00,
sobota 8:00 – 14:00.
Zioła od Braci. Sklep zielarski, Jerzykowo, ul. Spokojna 2,
poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00,
sobota 8:00 – 13:00.
Starostwo Powiatowe w Poznaniu przypomina, że zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 r. rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie powiatu winien być dostosowany do potrzeb ludności tego powiatu i pozwala na realizację przez te apteki zadań określonych w art. 87 ust. 2 (przyp. zadań aptek ogólnodostępnych), w szczególności przez pełnienie dyżurów w dzień wolny od pracy oraz dyżurów w porze nocnej, z wyłączeniem powiatu mającego swoją siedzibę w sąsiadującym mieście na prawach powiatu (tzw. powiatów obwarzankowych).
Wyłączenie to uzasadniono względami praktycznymi. Stwierdzono, że dostępność komunikacyjna miasta na prawach powiatu jest lepsza, zatem społeczeństwo w łatwiejszy sposób może skorzystać z usług apteki ogólnodostępnej znajdującej się na terenie miasta na prawach powiatu, niż w ramach „powiatu obwarzankowego”.
Powiat Poznański jako powiat mający swoją siedzibę w Poznaniu, czyli sąsiadującym mieście na prawach powiatu jest wyłączony ze stosowania powyższej regulacji.
Jednocześnie informujemy, że na terenie powiatu poznańskiego tj. w Swarzędzu, przy ul. Cieszkowskiego 5/7 działa całodobowa apteka.
Mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą korzystać z usług farmaceutycznych w całodobowych aptekach działających na terenie Poznania, ich wykaz dostępny jest na stronie internetowej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej: