GRANTY PPGR – PRZYPOMNIENIE O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA

granty PPGR

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu przedmiotu darowizny (laptop, komputer stacjonarny, tablet) w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia lub pełnoletni uczeń, z którym była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletności przez ucznia, w imieniu którego umowę podpisywał rodzic lub opiekun prawny, oświadczenie składa uczeń.
Oświadczenie było dołączone do umowy wraz z procedurą monitorowania trwałości efektów jako załącznik nr 3 do umowy.
Oświadczenie można również pobrać poprzez załącznik zamieszczony poniżej.
Dokument należy dostarczyć do dnia 15 grudnia bieżącego roku.
Podpisane Oświadczenie można złożyć:
– osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach (Biuro Obsługi Interesanta lub Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa parter, pok. 16)
– przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska
lub skan podpisanego dokumentu przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@pobiedziska.pl

Oświadczenie – plik do pobrania