Czy grozi nam „susza pięćdziesięciolecia”?

Obraz2

Drodzy Mieszkańcy Gminy Pobiedziska!

Monitoring prowadzony przez Państwową Służbę Hydrologiczno- Meteorologiczną jednoznacznie wskazuje, że okres od grudnia 2019 do lutego 2020 roku charakteryzował się niskim poziomem opadów. W Wielkopolsce sumy opadów za grudzień 2019 r. stanowiły zaledwie 40-60 % normy wieloletniej.

Przed nami trudny czas….

Prognozy przewidują bardzo suchy okres wiosenno-letni ( Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ostrzega przed „ suszą pięćdziesięciolecia ” ).

Mając na uwadze dobro wszystkich Mieszkańców Gminy Pobiedziska będziemy  starać się dostarczać wodę w sposób ciągły i niezawodny.

Zwracamy się jednak z ogromną prośbą o racjonalne zużycie wody.

Nie wprowadzamy zakazu, ale już dziś zalecamy podlewanie ogrodów w godzinach wieczornych i nocnych tj. od 2200– 0500.

Na terenie gm. Pobiedziska znajduje się 8 stacji uzdatniania wody. Dołożymy wszelkich starań, aby woda u Państwa w kranach była zawsze o odpowiednich parametrach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Prowadzimy ciągłą kontrolę poprzez akredytowane laboratorium oraz Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Poznaniu.

Informujemy, że obowiązuje całkowity zakaz poboru wody z hydrantów do innych celów niż przeciwpożarowych.

Jeżeli zauważycie Państwo przypadki korzystania z hydrantów,  prosimy niezwłocznie zgłaszać je do Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.( pod nr tel. 618177584 ).

Naszym celem jest realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków dla dobra wszystkich Mieszkańców.

Potrzebne jest współdziałanie, gdyż tylko mądre i świadome podejście do problemu każdego z nas pozwoli racjonalnie wykorzystać wodę.

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Obraz1 Obraz3 Obraz4