Harmonogramy wywozu i zmiana stawek opłat w 2021 r.

grafika tytułowa_ZM GOAP

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w 2021r. 

link: https://hemar-harmonogram.smok.net.pl/2021/

Informacja nt. zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości  zamieszkanych na terenie ZM GOAP

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych. Mieszkańcy domów wielorodzinnych zapłacą 25 zł od osoby, a jednorodzinnych – 28 zł.

Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu – przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Inne istotne powody to wzrost ilości produkowanych odpadów, zwiększenie zakresu usług skierowanych do mieszkańców i wprowadzenie kolejnych zmian przepisów prawa krajowego, do których realizacji zobligowane są wszystkie gminy i związki.

Do pobrania:

Zmiana opłaty za odpady od 1 stycznia 2021 r. [PDF 695kB]

Informacje dot. zmiany opłaty za odpady od 1 stycznia 2021 r. [PDF 1MB]

Artykuł Zespołu Edukacji Ekologicznej ZM GOAP