Informacja o OLR „Pronus” w Pobiedziskach

W związku z licznymi zapytaniami i  wątpliwościami dotyczącymi Ośrodka Lekarza Rodzinnego „Pronus” w Pobiedziskach Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska oficjalnie informuje:

  • Rezygnacja OLR „Pronus” z użytkowania dotychczasowego budynku nie wynikała z działań władz obecnej kadencji 2015-2018,
  • W 1998 roku podpisano z ówczesnymi władzami gminy umowę dzierżawy na okres 3 miesięcy ze stawką zerową na dwa obiekty medyczne Biskupice i Pobiedziska,
  • Kolejne umowy były długoterminowe ( 10 lat) ze stawką przyjętą jak u innych podmiotów gospodarczych,
  • Późniejsze umowy podpisywane przez władze gminy od 2008 roku były krótkoterminowe i nie dawały stabilności OLR „Pronus”,
  • Brak dostosowania dotychczasowego budynku w Pobiedziskach dla osób niepełnosprawnych, bardzo wysokie koszty użytkowania i brak reakcji ze strony Władz Gminy sprawiły, że we wrześniu 2013 roku OLR „Pronus” oddział Pobiedziska podpisał list intencyjny z prywatnym inwestorem,
  • Ośrodek Zdrowia w Biskupicach w lutym 2010 roku został przeniesiony do Jerzykowa na mocy umowy z prywatnym inwestorem,
  • Zmniejszyły się koszty OLR „Pronus” korzystającego z nowych obiektów, 
  • OLR „Pronus” samodzielnie ponosił i ponosi wszystkie koszty związane z dzierżawą budynków – gmina Pobiedziska nie ponosiła i nie ponosi żadnych kosztów związanych z funkcjonowaniem podmiotów medycznych.

Poniżej przedstawiamy pełną treść pisma, które na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Doroty Nowackiej złożyła p. Ewa Korzeniowska-Wróblewska OLR „Pronus”

1 2