INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE

HEMAR2

Informujemy, że od poniedziałku, 3 stycznia 2022 roku odpady komunalne będą odbierane na dotychczasowych zasadach.

  • Cena od osoby wyniesie 28 zł.
  • Umowa z firmą FB Serwis S.A, wyłonioną w drodze przetargu, zostanie podpisana 31 grudnia 2021 roku.
  • Trasy i harmonogramy zostaną opublikowane 29 grudnia 2021 roku na stronie internetowej urzędu oraz na gminnym fb.
  • Ze względu na święto Trzech Króli, przypadające 6 stycznia, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na przesunięcia w harmonogramie. Szczegóły zostaną podane jutro wraz z ich publikacją.