INFORMACJA WYBORCZA

696289-

Szanowni Mieszkańcy!
przypominamy, że na stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#meldunek-i-wybory
dostępne są następujące usługi online dla obywatela
Meldunek
Obowiązek meldunkowy – informacje
Pobierz dokument o zameldowaniu (usługa online)
Wymelduj się z pobytu czasowego
Wymelduj się z pobytu stałego
Zamelduj się na pobyt czasowy (dla cudzoziemców)
Zamelduj się na pobyt stały (dla cudzoziemców)
Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące
Wybory
Skorzystaj z usługi wyborczej (usługa online)
Sprawdź jakiego dokumentu może wymagać urząd, do którego składasz wniosek
Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce) (usługa online)
Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców (dla osób przebywających za granicą) (usługa online)
Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców (usługa online)
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców  (usługa online)