Inwentaryzacja pojemników na odpady komunalne

118282453_3946760815350830_1792136243948590978_n
Szanowni Państwo, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych HEMAR informuje, że w związku z nowymi wymogami ZM GOAP , a także zmianami wynikającymi z rozpoczęciem od września nowego kontraktu, prowadzona będzie na terenie Gminy Pobiedziska pełna inwentaryzacja pojemników na odpady komunalne. W celu sprawnego przeprowadzenia niezbędnych czynności oraz uniknięcia nieporozumień, PUK HEMAR prosi o o współpracę oraz o to, aby od dnia 20.08.2020r. wszystkie pojemniki, z których Państwo korzystacie pozostawione były przed posesją. HEMAR jest zobowiązany okleić je nową naklejką, a także wprowadzić numer chip pojemnika do nowego systemu. Pojemniki niewprowadzone w system, nie będą mogły być odbierane. Prosimy o śledzenie strony PUK HEMAR, gdzie na bieżąco będzie informacja którego dnia, w jakiej miejscowości prowadzone będą przedmiotowe czynności. HEMAR prosi o opisanie w miarę możliwości pojemników z dokładnym adresem, zgodnie ze złożoną deklaracją (chociażby przez naklejenie kartki przy pomocy taśmy klejącej.) To oznakowanie ułatwi prowadzenie ww. prac.
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE TJ. FIRMY, SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, SKLEPY, ZAKŁADY KOSMETYCZNE, ZAKŁADY FRYZJERSKIE, RESTAURACJE ETC. OBSŁUGIWANE BĘDĄ NA NOWYCH ZASADACH.
PROSIMY O SPRAWDZANIE STRONY ZM GOAP, JAK RÓWNIEŻ PROFILU PUK HEMAR.