Jubileusze par małżeńskich

Minęło 50 lat od chwili, gdy związali się węzłem małżeńskim przyrzekając sobie nawzajem dozgonną miłość, wierność, uczciwość i przyjaźń. Uroczyste wręczenie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie odbyło się 16 kwietnia w Restauracji Aleksandra.