Karta Dużej Rodziny

49535859_944850792373927_4647905589303705600_n

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje bez względu na wiek dziecka w chwili składania wniosku. O kartę mogą ubiegać się rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach po wnioski ,przy wypełnianiu wniosku niezbędny jest pesel rodziców i dzieci.