Konsultacje wzbudziły zainteresowanie mieszkańców

KOWALSKIE - konsultacje-namiot

W czwartek, w miejscowości Kowalskie odbyły się kolejne konsultacje towarzyszące zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pobiedziska.

Swoimi uwagami i oczekiwaniami dotyczącymi sposobu zagospodarowania terenów gminy w przyszłości zechciało się podzielić z Zespołem przygotowującym dokument kilkadziesiąt osób. Dzięki ich wnioskom i anonimowym ankietom jakie wypełnili, łatwiej będzie sporządzić dokument odpowiadający oczekiwaniom mieszkańców gminy.

Przypominamy, że w dalszym ciągu można wypełniać ankietę on-line dotyczącą Państwa oczekiwań w zakresie obecnego oraz przyszłego zagospodarowania przestrzennego gminy Pobiedziska. Będzie ona dostępna do dnia 30.07.2021 r. pod adresem https://pobiedziska.konsultacjejst.pl/konsultacje/017a3280-83e4-4170-b2b6-0d29a72ea6eb.

Kolejne spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych  przewidziane są na:

  • 17 sierpnia, w godz. 14-17, w parku przy świetlicy w Węglewie,
  • 21 sierpnia, w Bednarach, w godz. 12-15, na placu zabaw
  • 24 sierpnia, w godz. 14 – 17, na Placu Piastowskim w Jerzykowie
  • 29 sierpnia, w Pobiedziskach na Rynku, po mszy świętej.